Bratřejov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Poplatky
 

Poplatky za odvoz komunálního odpadu a psa můžete zaplatit převodem z účtu:
 

Česká spořitelna a.s.  č.ú. 1406735319 kód banky 0800
Variabilní symbol pro platbu komunálního odpadu   1340021(+číslo popisné)
Variabilní symbol pro platbu poplatku za psa  1341021(+číslo popisné)   
OZV 12020 o místním popl. z odpadů.pdf (1.36 MB)

viz.úřední deska

 

 

Ceník věcných břemen